Febelrail | Modélisme

FEBELRAIL News

 

CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 8 décembre 2017 : « Daniel Thielemans – Ses photos ferroviaires » - Voir annonce en annexe.

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 8 december 2017 : « Daniel Thielemans – Ses photos ferroviaires » - Zie aankondiging in bijlage.


TSP – Nieuwigheden december 2017

PFT – Nouveautés décembre 2017


Febelrail: De volgende vergadering van de Modelbouwcommissie van Febelrail zal doorgaan op zaterdag 9 december 2017 te Vilvoorde. Het betreft een eerste werkvergadering “Model van het Jaar 2017”. Contacteer ons via info@febelrail.be indien u wenst deel te nemen aan de werkzaamheden van de commissie.

Febelrail: La prochaine réunion de la Commission de modélisme de Febelrail aura lieu le samedi 9 décembre 2017 à Vilvorde. Il s’agit de la première réunion de travail “Modèle de l’Année 2017”. Contactez nous via info@febelrail.be si vous désirez participer aux travaux de la commission.


TSP – Nieuwigheden november 2017

PFT – Nouveautés novembre 2017


Hoeseltse Treinclub: Treinenbeurs op 10 december 2017, van 9u tot 13u in het Centrum Ter Kommen te Hoeselt, Europalaan 2 - zie www.hoeseltsetreinclub.be

Hoeseltse Treinclub: Bourse de trains miniatures le 10 décembre 2017, de 9h à 13h, au Centrum Ter Kommen à Hoeselt, Europalaan 2 - voir www.hoeseltsetreinclub.be


Stoomcentrum Maldegem - www.stoomcentrum.be

“Orient Dining Express”: vrijdag 10 november 2017 om 18:30u, zaterdag 11 november om 18:30u en zondag 12 november om 12:30u – reservaties: zie website.

“Orient Dining Express”: vendredi 10 novembre 2017 à 18:30u, samedi 11 novembre à 18:30u et dimanche 12 novembre à 12:30u – réservations: voir website.


Museumlijnen, leden van Febelrail: Sinterklaastreinen 2017
Lignes-musées, membres de Febelrail: Trains Saint Nicolas 2017

Reservaties / Réservations :
Stoomcentrum Maldegem : 25 + 26 NOV, 2 + 3 DEC www.stoomcentrum.be
Stoomtrein Dendermonde-Puurs : 19 + 25 + 26 NOV, 2 + 3 DEC www.stoomtrein.be
Chemin de Fer du Bocq : 26 NOV, 2 + 3 DEC www.cfbocq.beLMS (Lierse Modelspoorwegen)

Boekenbeurs (thema spoorwegen) op 3 december 2017 van 9 tot 13u, in Parochiezaal H. Hart, Eeuwfeestlaan 60 te 2500 Lier (nieuwe locatie !) - zie aankondiging.

Bourse de livres (à thème ferroviaire) le 3 décembre 2017 de 9 à 13h, Salle H. Hart, Eeuwfeestlaan 60 à 2500 Lier (nouveau lieu !) - voir annonce.


TSP: nieuwigheden - oktober 2017

PFT: nouveautés - octobre 2017


De vereniging AMSAC houdt zijn eerstvolgende opendeur op zondag 8 oktober 2017, van 9u tot 17u. Locatie: NMBS Gent-Zeehaven, Noordveenakkerstraat 51 te 9000 Gent – zie www.amsac.be en aankondiging in bijlage.

L’association AMSAC organise une journée portes ouvertes, le dimanche 8 octobre 2017, de 9h à 17h); lieu: SNCB Gent-Zeehaven, Noordveenakkerstraat 51, 9000 Gent – voir www.amsac.be et annonce en annexe.


MUPDOFER: la prochaine brocante du Mupdofer aura lieu le 25 novembre 2017 de 13h30 à 17h30 dans ses locaux de la gare SNCB de Mérode (Etterbeek) - voir annonce en annexe

MUPDOFER: de eerstvolgende beurs van Mupdofer gaat door op 25 november 2017 van 13u30 tot 17u30 in de lokalen van het NMBS-station Mérode (Etterbeek) - zie aankondiging in bijlage


MTUB – voir http://trammuseum.brussels et annonce en annexe

La haute saison 2017 arrive à son terme. Pendant l’hiver 2017-2018, le musée à Woluwe est ouvert chaque deuxième week-end du mois de 13h à 17h. Circulations spéciales:
- 14 et 15 octobre : motrice 5018 et 5025
- 11 et 12 novembre : les trams de type PCC
- 30 novembre : participation aux nocturnes des musées Bruxellois avec une motrice 5000
- 09 et 10 décembre : autobus musée et le train standard 1002+102.
- 09, 10, 16 et 17 décembre : « Tram vin chaud ».

MTUB/MSVB – zie http://trammuseum.brussels en aankondiging in bijlage

Het hoogseizoen 2017 is voorbij. Tijdens de winter 2017-2018 is het museum van Woluwe elk tweede weekend van de maand open voor het publiek van 13u tot 17u. Speciale ritten:
- 14 en 15 oktober : voertuigen 5018 et 5025
- 11 en 12 november : PCC-trams
- 30 november: deelname aan de nocturne van de Brusselse musea, met een tram van type 5000.
- 9 en 10 december : autobussen en standaardtrein 1002+102
- 9, 10, 16 en 17 december: « Tram vin chaud ».


MVB: op zaterdag 4 november 2017 van 10u tot 18u en op zondag 5 november 2017 van 10u tot 17u organiseren de Modelspoorvrienden Brugge een modelspoorweekend, met tweedehandsbeurs, modelbanen en demo's, bar en kleine restauratie, en een boekenstand; locatie: Centrum “De Koepel", Gerard Davidstraat 10, 8000 Brugge, wijk Kristus Koning (stadsbus nr. 9); info: www.modelspoor.be

MVB : le samedi 4 novembre de 10h à 18h et le dimanche 5 novembre de 10h à 17h les Modelspoorvrienden Brugge organisent une exposition de trains miniatures, avec bourse, démonstrations, bar, petite restauration, vente de livres, etc.;
lieu: Centrum “De Koepel", Gerard Davidstraat 10 te 8000 Brugge (ligne d’autobus n° 9); infos: www.modelspoor.be.


RCFEB (Royal club Ferroviaire de l’Est de la Belgique):
17ème Bourse de Train – Auto – Modélisme, le dimanche 26 novembre 2017, de 09h à 13 h., Salle polyvalente de Melen, rue de l’ Enseignement 2, 4633 Melen (Soumagne); infos: www.rcfeb.be et annonce en annexe

RCFEB (Royal club Ferroviaire de l’Est de la Belgique):
17de Beurs Treinen – Auto’s – Modelbouw, op zondag 26 november 2017, van 09u tot 13u, Salle polyvalente de Melen, rue de l’ Enseignement 2, te 4633 Melen (Soumagne); info: www.rcfeb.be en aankondiging in bijlage


TRAMANIA : Expo et Livre « Les Tramways belges en Russie » - expo du 6 octobre au 30 novembre 2017 au Musée des Transports en Commun de Wallonie à Liège - voir http://www.musee-transports.be; livre : disponible début octobre – voir annonce en annexe.

TRAMANIA : Expo en boek « Les Tramways belges en Russie » - expo van 6 oktober tot 30 november 2017 in het Musée des Transports en Commun de Wallonie te Liège – zie http://www.musee-transports.be; boek : beschikbaar begin oktober – zie aankondiging in bijlage.


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 13 octobre 2017 : « Les « TRANS EUROP EXPRESS »…, ou l’idée géniale d’un hollandais. » - Voir annonce en annexe;
la conférence sera également donnée le mercredi 8 novembre 2017 au vlub ALAF (Association Liégeoise des Amateurs Ferroviaires - www.alaf.be) à 20 h.

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 13 oktober 2017 : « Les « TRANS EUROP EXPRESS »…, ou l’idée géniale d’un hollandais. » - Zie aankondiging in bijlage; de lezing wordt ook gegeven op woensdag 8 november 2017 om 20h bij de vereniging ALAF (Association Liégeoise des Amateurs Ferroviaires - www.alaf.be).


ALAF: Exposition de trains miniatures dans les locaux du club, rue de la Gare, 77, 4102 Ougrée, les 4 et 5 novembre 2017 de 9 à 17 h - voir affiche.

ALAF: Modeltreintentoonstelling in de lokalen van de club, rue de la Gare, 77, 4102 Ougrée, op 4 en 5 november 2017 van 9 tot 17 uur - zie affiche.


CF3F (Chemin de Fer des Trois Frontières) Hombourg: le numéro 3 du Journal du CF3F est disponible - voir annonce.
CF3F (Chemin de Fer des Trois Frontières) Hombourg: het nummer 3 van het tijdschrift van de vereniging is beschikbaar - zie aankondiging.


ASVi: «Nocturne»: 29 octobre 2017 – voir affiche et www.asvi.be

ASVi : «Nocturne» (avondritten): 29 oktober 2017 – zie affiche en www.asvi.be


TRAMANIA : Vente de kits de remorques SNCV échelle G/IIM (1/22,5) – L’asbl
TRAMANIA lance une souscription pour la fabrication de 6 kits au choix de l’amateur (clôture le 15 octobre 2017) – voir annonce en annexe.

TRAMANIA : Modelbouwkits van NMVB aanhangwagens G/IIm 1/22,5 – De vzw TRAMANIA lanceert een voorintekening (vóór 15 oktober 2017) voor de productie van zes modelbouwkits – zie aankondiging in bijlage.


Liste des lignes-musées en Italie (2017)

Lijst van de museumspoorlijnen in Italië (2017)


Vereniging Het Locje: voordracht/presentatie over "de samenstelling van TEE-treinen en andere internationale treinen" op vrijdag 29 september 2017 in het Provinciaal proefcentrum voor kleinfruit Pamel, Inkom multimediazaal 1ste verdiep, Molenstraat, 26
1760 Roosdaal - zie aankondiging in bijlage.

Club Het Locje: exposé/présentation concernant "la composition des trains TEE et d'autres trains internationaux", le vendredi 29 septembre 2017 au Provinciaal proefcentrum voor kleinfruit Pamel, Inkom multimediazaal 1ste verdiep, Molenstraat, 26
1760 Roosdaal - voir annonce en annexe.


RMM: les 4 (10-18h) et 5 (10-17h) novembre 2017, exposition de modélisme ferroviaire dans les locaux du club, Centre Associatif de Géronsart, Rue du Trèfle1, 5100 JAMBES-Namur - voir affiche en annexe

RMM: 4 (10-18 uur) en 5 (10-17 uur) november 2017, modeltreintentoonstelling in de lokalen van de club, Centre Associatif de Géronsart, Rue du Trèfle1, 5100 JAMBES-Namur - zie affiche in bijlage


Train World à Schaerbeek souffle sa deuxième bougie ! Le musée de la SNCB vous invite pour un week-end festif, rempli d’activités surprenantes, les 16 et 17 septembre 2017. Voir annexes: infos (FR) et programme des festivités (FR).

Train World te Schaarbeek wordt 2 ! Het museum van de NMBS nodigt je uit voor een feestelijk weekend vol verrassende activiteiten. op 16 en 17 september 2017.
Zie bijlagen: info (NL) en feestprogramma (NL).


TSP: nieuwigheden voor de maand september 2017 - zie bijlage

PFT: les nouvelles du mois de septembre 2017 - voir annexe


Journées du Patrimoine au Chemin de Fer du Bocq, les 9 et 10 septembre 2017: voir affiche

Dagen van het Patrimonium op de Chemin de Fer du Bocq, op 9 en 10 september 2017: zie affiche


Nieuws van de wereldfederatie Wattrain (augustus 2017)

Nouvelles de la fédération mondiale Wattrain (août 2017)


News from Eastern Europe - Eastern Star - September 2017


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 8 septembre 2017 : « Panaché de voies étroites européennes, présentes et passées » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 8 september 2017 : « Panaché de voies étroites européennes, présentes et passées » - Zie aankondiging in bijlage


Club Het Locje: Modul-H0-Rail testdag (JMRI/WiFi/mobiele apps) te Sint-Niklaas op 8 oktober 2017

Club Het Locje: journée d'essais Modul-H0-Rail (JMRI/WiFi/apps mobiles) à Sint-Niklaas le 8 octobre 2017


CFC: Bourse d’échange ferroviaire, le 2 septembre de 10h à 18h et le 3 septembre 2017 de 9h à 17h, à la vieille gare de Haine Saint Pierre – Informations: cfc.hebfree.org

CFC: Treinenbeurs op 2 september van 10u tot 18u en op 3 september 2017 van 9u tot 17u in het oude station van Haine Saint Pierre – Inlichtingen: cfc.hebfree.org


PFT – cette année, la section modélisme du PFT organise encore deux bourses de modélisme ferrovaire, le samedi 9 septembre 2017, de 09h00 à 15h00 et le samedi 2 décembre 2017, de 09h00 à 15h00, dans les anciens ateliers à wagons de St-Ghislain. Le dimanche 10 septembre, le musée Rétrotrain sera ouvert de 09h00 à 16h00 dans le cadre des journées du patrimoine organisées dans le cadre de la Région wallonne, l'entrée est gratuite – Voir annonce en annexe.

TSP: de afdeling modelbouw van TSP organiseert dit najaar nog twee modelspoorbeurzen, op zaterdag 9 september 2017, van 09u00 tot 15u00, en op zaterdag 2 december 2017, van 09u00 tot 15u00. De beurzen gaan door in de gebouwen van de vroegere wagenwerkplaats te Saint Ghislain. Op zondag 10 september is het museum Rétrotrain open van 09u00 tot 16u00 in het kader van de dagen van het historisch patrimonium van het Waals Gewest; de inkom is gratis. Zie aankondiging in bijlage.


Périodique "CFC Centre News" n° 75 (juillet/août 2017) du Club Ferroviaire du Centre

Tijdschrift "CFC Centre News" nr. 75 (juli/augustus 2017) van de vereniging Club Ferroviaire du Centre


Journées du Patrimoine en Wallonie, les 9 et 10 septembre 2017; le thème pour 2017 = voies d'eau, de terre et de fer, patrimoines et RAVel (avec, e.a. la possibilité de découvrir le patrimoine ferroviaire dans plusieurs communes et localités !)

Openmonumentendagen in Wallonië, op 9 en 10 september 2017; thema voor 2017 = landwegen, waterwegen en spoorwegen, patrimonium en RAVel (met de mogelijkheid om op verschillende plaatsen en in vele gemeenten het historisch spoorwegpatrimonium te ontdekken !)

Brochure:
http://www.journeesdupatrimoine.be/images/stories/bluesky/brochures/brochure-jp-2017.pdf?85ecccc35b4cb7914be16696daf900d8=084f589f5b079613ba4ef21e7688ee65


Musée des Transports en Commun de Wallonie (rue Richard Heintz 9 à 4020 Liège): Conférence "Le chemin de fer, partenaire économique et social de la Wallonie depuis 175 ans", le jeudi 7 septembre 2017 de 17h à 18h30 - voir annexe

Museum van het Openbaar Vervoer te Luik (rue Richard Heintz 9, 4020 Liège): Lezing "Le chemin de fer, partenaire économique et social de la Wallonie depuis 175 ans", op donderdag 7 september 2017 van 17u tot 18u30 - zie bijlage


Fin août 2017 paraîtra le numéro 377 du mensuel Tram 2000 - voir synthèse en annexe

Einde augustus 2017 verschijnt het nummer 377 van het maandblad Tram 2000 - zie samenvatting in bijlage


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 11 août 2017 : « L'extraordinaire réseau ferroviaire de l'Est de la Suisse : le Rhb » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 11 augustus 2017 : « L'extraordinaire réseau ferroviaire de l'Est de la Suisse : le Rhb » - Zie aankondiging in bijlage


TSP: Nieuws voor de maand augustus 2017 - zie bijlage

PFT: Nouveautés du mois d'août 2017 - voir annexe


PFT: Festival du Chemin de Fer du Bocq, 12, 13 en 15 augustus 2017: voir affiche et programme en annexe

TSP: Festival van de Chemin de Fer du Bocq, 12, 13 en 15 augustus 2017: zie affiche en programme in bijlage

PFT: Cavalcade locomotives Diesel sur le Chemin de fer du Bocq, le lundi 14 août 2017 – voir annonce en annexe

TSP: Optocht van diesellocomotieven op de Chemin de fer du Bocq, op maandag 14 augustus 2017 – zie aankondiging in bijlage


Nieuwe publicatie “De Belgische Spoorwegen – Gisteren – vandaag – morgen”; auteur: Louis Gillieaux, de vroegere verantwoordelijke van de Dienst pers en public relations van de NMBS. Het boek is zowel bestemd voor spoorwegliefhebbers als voor een breder publiek en verschijnt eind 2017. Het wordt uitgegeven door Lannoo ( Nederlandstalige editie ) en Racine ( Franstalige editie ). De uitgevers bieden nu reeds de mogelijkheid om het boek voor 31 augustus te bestellen aan een zeer voordelige prijs. Inlichtingen (NL/FR): bijlage 1 - bijlage 2.

Communications du SDP – BVS-Shop:

Nouveau livre « Les Chemins de fer belges - Hier - Aujourd’hui - Demain ». L’auteur est Louis Gillieaux, l’ancien responsable du Service de presse et des relations publiques de la SNCB. Il va être édité pour la fin de cette année par les éditeurs Racine (version français) et Lannoo (version néerlandaise). Egalement destiné au grand public, l'ouvrage rencontrera certainement beaucoup d'intérêt chez les amis du rail. Si vous commandez le livre avant le 31 août, le livre pourra être acquis à un prix très avantageux. Renseignements (FR/NL): annexe 1 - annexe 2


AMFB (www.amfb.be): Portes ouvertes les 19 et 20 août 2017 dans les locaux du club, Rue Fosse au Sable 67 à 1420 Braine-l’Alleud. voir annexe

AMFB (www.amfb.be): Open deur op 19 en 20 augustus 2017 in de lokalen van de club, Rue Fosse au Sable 67 te 1420 Braine-l’Alleud. zie bijlage


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 14 juillet 2017 : « Photos ferroviaires depuis 1986 » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 14 juli 2017 : « Photos ferroviaires depuis 1986 » - Zie aankondiging in bijlage


CF3F Hombourg – CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DES TROIS FRONTIERES
Cette année encore le CF3F organise ses désormais traditionnelles journées d'exposition à Hombourg; dates: les 29 et 30 juillet 2017 - voir annonce en annexe

Het jaarlijks feest van de vereniging CF3F gaat door te Hombourg op 29 en 30 juli 2017 - zie aankondiging in bijlage


Schaerbeek Formation: un site historique ferroviaire en voie de disparition !
Appel de Febelrail pour la sauvegarde du bâtiment de l’ancien ATD Schaerbeek, comme abri pour le matériel historique de la SNCB qui n’est pas exposé à Train World.

Appel de Febelrail – ppt Schaerbeek Formation

Schaarbeek-Vorming : Een historische spoorwegsite in gevaar !
Oproep van Febelrail voor het behoud van het gebouw van de vroegere ATD Schaarbeek, als centrale bewaarplaats van het historisch materieel van de NMBS dat niet tentoongesteld wordt in Train World.

Oproep van Febelrail – ppt Schaarbeek Vorming


Périodique "CFC Centre News" n° 74 (mai/juin 2017) du Club Ferroviaire du Centre

Tijdschrift "CFC Centre News" nr. 74 (mei/juni 2017) van de vereniging Club Ferroviaire du Centre


PFT - Nouveautés du mois de juillet 2017 - voir annexe

TSP - Nieuwigheden juli 2017 - zie bijlage


SGT (Stoomgroep Turnhout) - www.stoomgroep.be

De ministoomtreinen rijden elke zaterdag, zondag en feestdag, vanaf de eerste zondag van april tot en met het laatste weekend van september, telkens van 13 tot 18 uur, in het Stadspark van Turnhout.
Zomerstoomdagen tijdens het weekend van 12 en 13 augustus 2017.

Les trains miniatures à vapeur circulent à partir du premier dimanche d’avril jusqu’au dernier week-end de septembre, tous les samedis, dimanches et jours fériés, de 13h à 18h, au parc de la ville de Turnhout.
Festival d'été “vapeur”, le week-end des 12 et 13 août 2017.


SDP – Evenement SCHELDELAND IN STOOM, op 8 en 9 juli 2017

SDP – Manifestation SCHELDELAND IN STOOM, les 8 et 9 juillet 2017

Zie aankondiging met affiche in bijlage / Voir annonce avec affiche en annexe

+ http://www.stoomtrein.be/nl/evenementen/scheldeland-in-stoom-2017


L'asbl TRAMANIA lance une souscription de kits de remorques de tramway à l'échelle G/IIm, écartement 45mm
Réseaux: SNCV vicinal (Belgique) et Chemin de Fer de la Banlieue de Reims (France).
Erratum: Voir www.tramania.com pour le formulaire de souscription (suite à un crash informatique, le lien renseigné précédemment ne fonctionne plus)

De vzw TRAMANIA kondigt aan dat zij een bouwpakket (kit) zal te koop aanbieden (met voorintekening) van een buurtspoorweg-aanhangwagen, schaal G/IIm, spoorwijdte 45 mm (NMVB, België en Chemin de Fer de la Banlieue de Reims, Frankrijk).
Erratum: Kijk naar http://www.tramania.com voor de voorintekening (ter gevolge van een computer crash, was de link naar de voorintekening verbroken)

Informations en annexes / informatie in bijlagen
http://www.tramania.net/albumModele6BV/index.html et / en http://www.tramania.net/albumModeleFourgon/index.html


Vereniging “Het Locje”: lezing/presentatie “JMRI en de modelspoorbaan” op 30 juni 2017 te Roosdaal – zie aankondiging in bijlage

Club “Het Locje”: exposé/présentation “JMRI et le réseau de trains miniatures” le 30 juin 2017 à Roosdaal – voir annonce en annexe


ASVi: Festival annuel, les 12, 13 et 15 août 2017, journées du patrimoine: 9 et 10 septembre, «Nocturne»: 29 octobre 2017 – voir www.asvi.be

ASVi : Jaarlijks festival op 12, 13 en 15 augustus 2017, dagen van het patrimonium: 9 en 10 september 2017, «Nocturne» (avondritten): 29 oktober 2017 – zie www.asvi.be


Hoeseltse Treinclub: Treinenbeurzen op 3 september en op 10 december 2017, telkens van 9u tot 13u in het Centrum Ter Kommen te Hoeselt, Europalaan 2 - zie www.hoeseltsetreinclub.be
Hoeseltse Treinclub: Bourses de trains miniatures le 3 septembre et le 10 décembre 2017, de 9h à 13h, au Centrum Ter Kommen à Hoeselt, Europalaan 2 - voir www.hoeseltsetreinclub.be


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 9 juin 2017 : « La Californie du Nord au Sud avec Amtrak et les chemins de fer de banlieue » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 9 juni 2017 : « La Californie du Nord au Sud avec Amtrak et les chemins de fer de banlieue » - Zie aankondiging in bijlage


RRR : Quarantième anniversaire du Rail Rebecq Rognon, les samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 (long week-end de Pentecôte) ; circulation de trains réguliers toute la journée de 10h à 17h en traction à vapeur (voie étroite, 60 cm), expo de modélisme, etc.
ATTENTION: MANIFESTATION ANNULLEE !!!


RRR : Veertigste verjaardag van Rail Rebecq Rognon, op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni 2017 (lang Piksterweekend); doorlopend stoomtreinritten (smalspoor 60 cm) tussen 10u en 17u, modelspoorexpo, enz. 
OPGELET: MANIFESTATIE AFGELAST !!!


Modelbouwcommissie van Febelrail

In bijlage vind u de resultaten toe van de verkiezing "model van het jaar 2016" (tabel + commentaar). De diploma's zullen overhandigd worden aan de winnende firma's tijdens de beurs te Woluwe op 18 juni e.k.
Datum en locatie van de eerstvolgende vergadering van de Modelbouwcomissie: RMM Jambes, 23 september 2017.

Modélisme de Febelrail

En annexe vous trouverez les résultats de l'élection du "modèle de l'année 2016" (tableau + commentaire). Les diplômes seront remis aux firmes gagnantes pendant la bourse de Woluw, le 18 juin prochain.
Date et lieu de la prochaine réunion de la Commission: RMM Jambes, le 23 septembre 2017.


PFT - Nouveautés du mois de juin 2017 - voir annexe

TSP - Nieuwigheden juni 2017 - zie bijlage


Vacatures voor treinbestuurders en technisch medewerkers - goederenvervoer per spoor (mei 2017)
Vacatures pour conducteurs de trains et collaborateurs techniques - transport de marchandises par rail (mai 2017)

https://www.randstad.be/nl/werknemers/jobs/detail/job/chauffeur-zeebrugge-brugge-/544074/DUORS-840922
https://www.randstad.be/fr/candidats/jobs/detail/job/chauffeur-antwerpen-3/528985/DUORS-820723
https://www.randstad.be/en/candidates/jobs/detail/job/driver-antwerpen-3/548967/DUORS-846311
https://www.randstad.be/fr/candidats/jobs/detail/job/chauffeur-gent/534538/DUORS-830931
https://www.randstad.be/fr/candidats/jobs/detail/job/mecanicien-antwerpen-3/528096/DUORS-821212
https://www.randstad.be/fr/candidats/jobs/detail/job/operateur-machiniste-zeebrugge-brugge-/533160/DUORS-831144


MTUB : Le concert de cette année aura lieu le 20 mai 2017 au musée à Woluwe dès 20h et sera intitulé « RITMO LATINO » ou les amateurs de Samba, Salsa ou encore de grands classiques mexicains trouveront leur bonheur – voir infos et affiche en annexe.

MTUB/MSVB : Het jaarlijks concert zal doorgaan in het museum van Woluwe op 20 mei 2017 op het « RITMO LATINO » van Samba, Salsa, enz. – zie inlichtingen en affiche in bijlage


CFC : Journée portes ouvertes, le 13 mai 2017, de 10h à 18h, vieille gare de Haine Saint Pierre – voir affiche.

Opendeurdag op 13 mei 2017 van 10u tot 18u in het oude station van Haine Saint Pierre – zie affiche.


AMFB (www.amfb.be): Portes ouvertes et bourse le 28 mai 2017 de 9h à 13h, dans les locaux du club, Rue Fosse au Sable 67 à 1420 Braine-l’Alleud.

AMFB (www.amfb.be): Open deur en beurs op 28 mei 2017 van 9u tot 13u, in de lokalen van de club, Rue Fosse au Sable 67 te 1420 Braine-l’Alleud.


Vereniging Het Locje: workshop "scenery modelspoorbaan" op dinsdag 30 mei 2017 om 20u te 1760 Roosdaal - zie aankondiging in bijlage

Club Het Locje: workshop "scenery réseau de trains miniatures" le mardi 30 mai 2017 à 20h à 1760 Roosdaal - voir annonce en annexe


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 12 mai 2017 : « Quand ces rails étaient en Prusse » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 12 mei 2017 : « Quand ces rails étaient en Prusse » - Zie aankondiging in bijlage


TSP: nieuwigheden, mei 2017

PFT: les nouvelles du mois de mai 2017


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 14 avril 2017 : « Les Chemins de fer tunisiens,
de la tradition à la modernité » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 14 april 2017 : « Les Chemins de fer tunisiens, de la tradition à la modernité » - Zie aankondiging in bijlage


RRR : Quarantième anniversaire du Rail Rebecq Rognon, les samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 (long week-end de Pentecôte) ; circulation de trains réguliers toute la journée de 10h à 17h en traction à vapeur (voie étroite, 60 cm), expo de modélisme, etc. – voir affiche en annexe

RRR : Veertigste verjaardag van Rail Rebecq Rognon, op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni 2017 (lang Piksterweekend); doorlopend stoomtreinritten (smalspoor 60 cm) tussen 10u en 17u, modelspoorexpo, enz. – zie affiche in bijlage


RMM : Bourse ferroviaire, organisée par le Rail Miniature Mosan, le 4 juin 2017 de 9h à 13h ; adresse : ITCF Henri Maus, Espace Horeca, Rampe Rue Courtenay à Namur – voir www.club-rmm.be

RMM : Treinenbeurs georganiseerd door de club Rail Miniature Mosan, op 4 juni 2017 van 9u tot 13u; adres: ITCF Henri Maus, Espace Horeca, Rampe Rue Courtenay te Namen – zie www.club-rmm.be


FSR: périodique / tijdschrift Ferro-Flash n° 293 (avril, mai, juin 2017)


CFME: manifestation "Rail Expo Enghien - Rail-Track", les 13 et 14 mai 2017, de 10h à 18h au Collège Saint Augustin à Enghien - voir annonce en annexe

CFME: manifestatie "Rail Expo Enghien - Rail-Track", op 13 en 14 mei 2017, van 10u tot 18u in het College St Augustin te Enghien/Edingen - zie aankondiging in bijlage


Stoomcentrum Maldegem: Stoomfestival op 29 en 30 april & 1 mei 2017 - zich affiche

Stoomcentrum Maldegem: Fête du train à vapeur, les 29 et 30 avril & 1er mai 2017 - voir affiche


Nouvelles du PFT - avril 2017: grande bourse de trains miniatures le 22 avril 2017 de 9h à 16h à Saint Ghislain; annonce du nouveau livre "Les transports publics en Belgique 1970-1980 - Les années d'espoir" - voir annexe

Nieuws van TSP - april 2017: grote treinenbeurs op 22 april 2017 van 9u tot 16u te Saint Ghislain; aankondiging van het boek "Het openbaar vervoer in België 1970-1980 - De hoopvolle jaren" - zie bijlage


TRAMANIA : Le n° 54 du trimestriel Tramania est sorti en mars 2017 ; au sommaire (notamment): l’année 1917, les 120 ans de la ligne de Tervueren; la deuxième partie de l’histoire des cf de la Basse-Egypte, un vicinal dans le delta du Nil, une entreprise jamais complètement décrite à ce jour, avec des photographies exclusives ! – voir annonce en annexe

TRAMANIA : Het nr 54 van het (Franstalig) driemaandelijks tijdschrift Tramania is in maart 2017 verschenen, met o.a. het jaar 1917, 120 jaar van de tramlijn naar Tervuren, en deel 2 van de geschiedenis van de cf. de la Basse-Egypte, een echte Belgische buurtspoorweg in Egypte, een onderneming tot nu toe nooit vollig beschreven, met exklusieve foto’s ! - zie aankondiging in bijlage


MUPDOFER: la prochaine brocante du Mupdofer aura lieu le 29 avril 2017 de 13h30 17h30 dans ses locaux de la gare SNCB de Mérode (Etterbeek) - voir annonce en annexe

MUPDOFER: de eerstvolgende beurs van Mupdofer gaat door op 29 april 2017 van 13u30 tot 17u30 in de lokalen van het NMBS-station Mérode (Etterbeek) - zie aankondiging in bijlage


CFS (Chemin de Fer de Sprimont): programme de la saison 2017 - voir annexe

CFS (Chemin de Fer de Sprimont): programma seizoen 2017 - zie bijlage


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 10 mars 2017 : « Le Pays de Galles » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 10 maart 2017 : « Le Pays de Galles (Wales) » - Zie aankondiging in bijlage


SGT (Stoomgroep Turnhout) - www.stoomgroep.be

De ministoomtreinen rijden elke zaterdag, zondag en feestdag, vanaf de eerste zondag van april tot en met het laatste weekend van september, telkens van 13 tot 18 uur, in het Stadspark van Turnhout. Internationale Stoomdagen (live steam) op 3, 4 en 5 juni 2017.

Les trains miniatures à vapeur circulent à partir du premier dimanche d’avril jusqu’au dernier week-end de septembre, tous les samedis, dimanches et jours fériés, de 13h à 18h, au parc de la ville de Turnhout. Journées internationales “vapeur”, les 3, 4 et 5 juin 2017.


Nieuws van TSP - maart 2017, met oa de aankondiging van twee boeken "Het openbaar vervoer in België 1970-1980 - De hoopvolle jaren" en "De reeks 20" - zie bijlage

Nouvelles du PFT - mars 2017, avec l'annonce de deux publications "Les transports publics en Belgique 1970-1980 - Les années d'espoir" et "La série 20" - voir annexe


MTUB/MSVB

Prochaine ouverture du musée de Woluwe (saison d’hiver), avec circulations de trams: les 11 et 12 mars 2017 de 13h à 17h.
A partir du 1er avril 2017 le musée sera ouvert de 13h à 19h (avec circulations) tous les samedis, dimanches et jours fériés et de 13h à 17h les mercredis (sans circulations) – voir www.trammuseum.brussels

Het museum van Woluwe is tijdens het winterseizoen nog open (met tramritten) op 11 en 12 maart 2017 van 13u tot 17u.
Vanaf 1 april 2017 is het museum open van 13u tot 19u (met tramriten) op zaterdagen, zondagen en feestdagen en van 13u tot 17u op woensdagen (zonder tramritten) – zie www.trammuseum.brussels


AMSAC: opendeurdag op zondag 12/3/2017; begin om 9u, ruilbeurs minstens tot 13u, opendeur tot 17u; locatie: NMBS Gent-Zeehaven, Noordveenakkerstraat 51 te 9000 Gent - zie aankondiging in bijlage.

AMSAC: journée portes ouvertes, le dimanche 12/3/2017, à partir de 9h; bourse jusqu'à 13h, portes ouvertes jusqu'à 17h; lieu: SNCB Gent-Zeehaven, Noordveenakkerstraat 51 à 9000 Gent - voir annonce en annexe.


Périodique "CFC Centre News" n° 72 (janv./févr. 2017) du Club Ferroviaire du Centre

Tijdschrift "CFC Centre News" nr. 72 (jan./febr. 2017) van de vereniging Club Ferroviaire du Centre


Musée de Kinkempois - ATF: le samedi 1er avril 2017 à 13h00 sera présentée au public et à la presse
le 1er exemplaire au 1/87 du wagon transport de fonte réalisé en collaboration entre le musée de Kinkempois et Serge Vanderlin. D'autre part, le musée est encore ouvert tous les samedis de mars à fin avril sur rendez-vous - voir annexe

Musée de Kinkempois - ATF: zaterdag 1 april 2017, 13h00: voorstelling aan de pers en aan het publike van het eerste exemplaar van een wagen voor het vervoer van vloeibaar gietijzer in H0 1/87. Bovendien zal het museum nog open zijn op zaterdagen in maart en in april, enkel op afspraak (tel 0495 793935) - zie bijlage


De vereniging Het Locje (http://hetlocje.org) is ook op zoek naar een nieuwe locatie. We hebben recent onze opzeg gekregen in het huidige lokaal. Wij zoeken naar 100 m2, vanaf 70 m2 zijn we al heel tevreden, liefst in Roosdaal maar in een buurgemeente als het niet anders kan is ook aanvaardbaar. Ofwel een lokaal dat enkel door ons gebruikt mag worden ofwel een stukje grond waarop we een container gebouw mogen zetten voor meerdere jaren.

Le club Het Locje (http://hetlocje.org) cherche également un nouveau local pour ses activités, à (ou dans la région de) Roosdaal .

Contact: Jan Boen, Voorzitter: info@hetlocje.org


Het Locje : zondag 23 april 2017 van 09:00 tot 17:00 in het Proefcentrum Pamel, Molenstraat 26 te 1760 Pamel (Roosdaal): Modul-H0-Rail 2017

Op 23 april 2017 organiseert Het Locje (http://hetlocje.org) voor de eerste keer Modul-H0-Rail. Dit is een evenement waarbij we een groot modulair modelspoornet zullen samenstellen met een lengte van 70 m. Dit zal de mogelijkheid bieden om een grootse rijdag te houden. Het evenement zal toegankelijk zijn voor publiek. Er zal een beperkte vertegenwoordiging zijn van professionele stands. Info: zie bijgaande affiche. Persmap Modul-H0-Rail

Le 23 avril 2017 le club Het Locje (http://hetlocje.org) organise pour la première fois la manifestation Modul-H0-Rail. Il s’agit d’un événement où fonctionnera un grand réseau modulaire de trains miniatures d’une longueur totale de 70 m. L’événement sera accessible au public. Voir affiche en annexe. Dossier de presse (NL)


Le club de modélisme FSR Schaerbeek cherche un local pour ses activités sur Bruxelles ou périphérie ! clubfsrbe@gmail.com - www.club-fsr.be

De modelspoorclub FSR Schaarbeek zoekt een clublokaal te Brussel of in de omgeving van Brussel ! clubfsrbe@gmail.com - www.club-fsr.be


Le 19.01.2017 est paru le numéro 371 du mensuel Tram 2000 - voir synthèse en annexe

Op 19.01.2017 is het nummer 371 van het maandblad Tram 2000 (in het Frans) verschenen - zie samenvatting in bijlage


Chemin de Fer de Sprimont: activités à l'occasion du "Printemps des musées en Ourthe - Vesdre - Amblève", les 20 et 21 mai 2017 - voir annonce

Chemin de Fer de Sprimont: activiteiten naar aanleiding van de "Printemps des musées en Ourthe - Vesdre - Amblève", op 20 en 21 mei 2017 - zie aankondiging in bijlage


TSP - Nieuwigheden februari 2017

PFT - Nouveautés février 2017


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 10 février 2017 : « Les derniers trains "Grandes Lignes" de la SNCF en traction diesel » - Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 10 februari 2017 : « Les derniers trains "Grandes Lignes" de la SNCF en traction diesel » - Zie aankondiging in bijlage


Train World: Vacature "Manager educatie en publiekswerking" - zie bijgaand bericht

Train World: Vacature "Manager éducation et activités publiques" - voir communication en annexe


RMM: voyage en car vers l’exposition de Dormund, « Le Must » des expositions de modélisme en général, pour vous, votre famille, vos amis…, le jeudi 6 avril 2017 - voir annonce en annexe

RMM: uitstap per autocar naar de grote modelbouwtentoonstelling te Dortmund (D), op donderdag 6 april 2017 - zie aankondiging in bijlage


Hoeseltse Treinclub: Bourses de trains miniatures les 29 janvier 2017, 26 mars 2017 et 28 mai 2017, de 9h à 13h, au Centrum Ter Kommen à Hoeselt, Europalaan 2 - voir annonce en annexe.

HoeseltseTreinclub:Treinenbeurzen op 29 januari 2017, 26 maart 2017 en 28 mei 2017, telkens van 9u tot 13u in het Centrum Ter Kommen te Hoeselt, Europalaan 2 - zie aankondiging in bijlage.


TSP - Nieuwigheden januari 2017

PFT - Nouveautés janvier 2017


MUPDOFER: la prochaine brocante du Mupdofer aura lieu le 4 février 2017 de 13h30 17h30 dans ses locaux de la gare SNCB de Mérode (Etterbeek) - voir annonce en annexe

MUPDOFER: de eerstvolgende beurs van Mupdofer gaat door op 4 februari 2017 van 13u30 tot 17u30 in de lokalen van het NMBS-station Mérode (Etterbeek) - zie aankondiging in bijlage


CFS (Chemin de Fer de Sprimont): comme chaque année le CFS s'ouvre au tout public pour son printemps des musées, les 20 et 21 mai 2017 - voir annonce en annexe

CFS (Chemin de Fer de Sprimont): opening van het seizoen tijdens het lenteweekend van 20 en 21 mei 2017 - zie aankondiging in bijlage


CFR : Projections/présentations au Centre Culturel de Froidmont à Rixensart, à 20h : vendredi 13 janvier 2017 : «Les Etats-Unis du Nord au Sud et d’Est en Ouest à bord d’Amtrak (3ème partie)»
Voir annonce en annexe

CFR : Projecties/lezingen te Rixensart, in het Cultureel Centrum van Froidmont te Rixensart, om 20h: vrijdag 13 januari 2017 : «Les Etats-Unis du Nord au Sud et d’Est en Ouest à bord d’Amtrak (3ème partie)»
Zie aankondiging in bijlage


Chemins du Rail: programme des activités en 2017 (excursions, marches, balades, etc sur les anciennes assiettes de lignes ferroviaires ou vicinales) - voir annexe

Chemins du Rail: programma van de activiteiten in 2017 (excursies, wandelingen, fietstochten, enz., langsheen oude (buurt)spoorweglijnen) - voir annexe


Stoomcentrum Maldegem: "Valentijn Express" op 10, 11 en 12 februari 2017 (reservatie verplicht) - zie bijgaande affiche

Stoomcentrum Maldegem: "Valentin Express" les 10, 11 et 12 février 2017 (réservation obligatoire) - voir affiche en annexe


TRAMANIA (Publications): l’équipe de TRAMANIA est associée à une exposition sur les liens historiques entre la Belgique et la Chine, qui se tiendra à la fois à Bruxelles et à Tianjin (Tientsin), au printemps 2017. A cette occasion, TRAMANIA publie un historique des tramways de Tientsin - voir annexe

TRAMANIA (Publicaties): de vereniging Tramania verleent zijn medewerking aan een tentoonstelling over de banden tussen België en China, gepland in Brussel en Tianjin (Tientsin) in de loop van de zomer 2017. Bij deze gelegenheid geeft Tramania een boek uit over de geschiedenis van de trams van Tientsin - zie bijlage


PTVF - le petit train à vapeur de Forest - saison 2017

PTVF - het stoomtreintje van Vorst - seizoen 2017

Communique de presse 2017


Périodique "Ferro-Flash" n° 292 du club FSR
voir annexe - zie bijlage

Tijdschrift "Ferro-Flash" nr. 292 van de vereniging FSR
(de Nederlandstalige versie verschijnt in januari 2017)


ATF Kinkempois: fermeture du musée - les 4 dernières dates retenues pour la liquidation définitive et la vente des surplus sont les samedis 8, 15, 22, 29 janvier 2017 - voir annonce en annexe

ATF Kinkempois: sluiting van het museum - de laatste 4 data voor de definitieve liquidatie en de verkoop van de collectie zijn: zaterdagen 8, 15, 22, 29 januari 2017 - zie aankondiging in bijlage


TSP: Nieuwigheden - december 2016

PFT: Nouveautés - décembre 2016


TRAIN WORLD:

tijdelijke tentoonstelling Kuifje in Train World, tot 16 april 2017

expo temporaire Tintin à Train World, jusqu'au 16 avril 2017
zie / voir http://www.trainworld.be


TRAMANIA : Le n° 53 du trimestriel Tramania est sorti en décembre 2016 ; au sommaire (notamment): un morceau d’histoire du modélisme tramviaire en Belgique et la première partie de l’histoire des cf de la Basse-Egypte, un vicinal dans le delta du Nil, une entreprise jamais complètement décrite à ce jour, avec des photographies exclusives ! – voir annonce en annexe

TRAMANIA : Het nr 53 van het (Franstalig) driemaandelijks tijdschrift Tramania is in december 2016 verschenen, met o.a. een stuk geschiedenis van de tram-modelbouw in België en deel 1 van de geschiedenis van de cf. de la Basse-Egypte, een echte Belgische buurtspoorweg in Egypte, een onderneming tot nu toe nooit volledig beschreven, met exclusieve foto’s ! - zie aankondiging in bijlage


CF3F: le numéro 2 du Journal du Chemin de Fer Touristique des 3 Frontières est disponible (60 pages). Le magazine paraîtra +/- tous les 6 mois. Le prochain magazine aura plus de 100 pages. Pour plus d'infos, voir l'annexe.

CF3F: het nummer 2 van het blad "Journal du Chemin de Fer Touristique des 3 Frontières" is beschikbaar (60 blz.). Het tijdschrift zal elke zes maanden verschijnen. Het volgend nummer zal 100 blz. tellen. Voor meer inlichtingen: zie bijlage.


Stoomlocomotief 41.195, die sinds 2014 bewaard wordt in het Stoomcentrum Maldegem, wordt opgenomen op de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Het is de enige nog overgebleven stoomlocomotief voor normaalspoor die in Vlaanderen werd gebouwd (door de 'Ateliers de Construction de J.J. Gilain' in Tienen). Zie mededeling in bijlage.

La locomotive à vapeur 41.195, qui est sauvegardée par le Stoomcentrum Maldegem depuis 2014 est ajoutée officiellement à la liste des “Topstukken“ (pièces de grande importance historique) de la Communauté Flamande. C’est la seule locomotive à vapeur à voie normale en existence, qui a été construite en Flandre (par les 'Ateliers de Construction de J.J. Gilain' de Tirlemont). Voir communication en annexe.


Pairi Daiza Foundation: achat d'automotrices de l'AOMC (Suisse) - voir communication en annexe

Pairi Daiza Foundation: aankoop van motorrijtuigen van de AOMC (Zwitserland) - zie mededeling in bijlage


Nouveau membre de Febelrail: Pairi Daiza Foundation (Pairi Daiza Steam Railway) - voir annexe

Nieuw lid van Febelrail: Pairi Daiza Foundation (Pairi Daiza Steam Railway) - zie bijlage


ASVi: Remise en service de la locomotive à vapeur n° 303

Soutenez financièrement la renaissance de la locomotive à vapeur n° 303, construite en 1888 ! La nouvelle chaudière sera construite en Pologne et les essieux en Allemagne. Les autres pièces se trouvent actuellement à Saint-Jean-du-Gard (chez le CITEV = Train à Vapeur des Cévennes). La fin des travaux de remise en service est prévue pour 2017 !

Plaidoyer HL 303 - Photo - Comment aider financièrement le projet?

ASVi: Restauratie van stoomlocomotief nr. 303

De vereniging doet een oproep om het project voor de restauratie van stoomlocomotief nr. 303, gebouwd in 1888, financieel te steunen. Er wordt een nieuwe ketel gebouwd in Polen en nieuwe assen in Duitsland. De overige onderdelen bevinden zich op dit ogenblik te Saint-Jean-du-Gard (bij de CITEV = Train à Vapeur des Cévennes). Het einde van de werkzaamheden en de indienstneming van de machine zijn voorzien voor 2017 !

Pleidooi voor de HL 303 - Foto - Hoe het project financieel steunen?


Le MTUB à un tout nouveau site internet / de MSVB heeft een nieuwe website :
FR http://trammuseum.brussels
NL http://trammuseum.brussels/nl

FR http://trammuseum.brussels/brussels-tourist-tramway/presentation
NL http://trammuseum.brussels/nl/brussels-tourist-tramway/presentatie